2018-04-10

Hack & Störningar. En vital hårdvara har gått sönder och kommer bytas i morgon.

Beklagar detta.