januari 2019

Årsmöte

KALLELSE ORDINARIE ÅRSSTÄMMA HOLMSUND OBBOLA KABEL-TV:S EK FÖRENING TID: Tisdag den 26/2 Kl 1800 Storsjöskolan matsal 1 . Sammanträdet öppnas. 2 . Fråga om stämman behörigen utlysts. 3 . Val av presidium för stämman. A. Ordförande. B. Sekreterare. C. Två protokolljusterare. D. Två rösträknare. 4. Fastställande av dagordning. 5. Fastställande av röstlängd. 6. Information 2018 …

Årsmöte Läs mer »

E-faktura

Du kan nu även anmäla via din internetbank om du vill ha E-faktura. Det innebär att vi har nu tre stycken faktureringsalternativ som är gratis. Dessa är autogiro, e-post samt E-faktura. Väljer ni pappersfaktura månad/kvartal kommer det från 1 Maj kosta 29kr per utskick. Observera detta gäller inte den analoga årsavgiften som är kostnadsfri.

Internet

En av fiberstammarna till Holmsund är skadad vid Bergöbron se mer information på Umeå Energi’s Hemsida http://www.umeaenergi.se/kundservice/driftinformation?state=0