Månad: januari 2020

Årsmöte

HOLMSUND OBBOLA KABEL TV’S EK FÖRENING KALLELSE ORDINARIE ÅRSSTÄMMAHOLMSUND OBBOLA KABEL-TV:S EK FÖRENINGTID: Tisdag den 25/2 Kl 18:00 Storsjöskolan matsal Motioner till årsmöte skall vara styrelsen skriftligt tillhanda senast den 11/2postas till adress,Stefan Nilsson, Solstigen 49, 913 33 Holmsund ÅRSSTÄMMA 2020-02-25 DAGORDNING  1 . Sammanträdet öppnas.  2 . Fråga om stämman behörigen utlysts.  3 . Val […]

Läs mer

Driftstörning kring eriksdal-åtgärdat

tekniker felsöker, avgrävd kabel

Läs mer

Kabel

Verkar bli under vecka 4. HOKTV har en fiber samt koax kabel vid trafikljusen i Holmsund, dessa kablar driver centrum/obbola. Under nästa vecka ska vägen grävas upp och tyvärr kan ingen utsättning göras då fiberkabeln saknar söktråd och kan inte märkas ut. Eventuellt kabelbrott kommer åtgärdas omgående.

Läs mer

Driftstörning bredband- ÅTGÄRDAT

Tekniker felsöker problemet Modemen ska börja starta upp ifall detta inte sker kan omstart behöva göras

Läs mer