januari 2020

Årsmöte

HOLMSUND OBBOLA KABEL TV’S EK FÖRENING KALLELSE ORDINARIE ÅRSSTÄMMAHOLMSUND OBBOLA KABEL-TV:S EK FÖRENINGTID: Tisdag den 25/2 Kl 18:00 Storsjöskolan matsal Motioner till årsmöte skall vara styrelsen skriftligt tillhanda senast den 11/2postas till adress,Stefan Nilsson, Solstigen 49, 913 33 Holmsund ÅRSSTÄMMA 2020-02-25 DAGORDNING  1 . Sammanträdet öppnas.  2 . Fråga om stämman behörigen utlysts.  3 . Val …

Årsmöte Läs mer »

Kabel

Verkar bli under vecka 4. HOKTV har en fiber samt koax kabel vid trafikljusen i Holmsund, dessa kablar driver centrum/obbola. Under nästa vecka ska vägen grävas upp och tyvärr kan ingen utsättning göras då fiberkabeln saknar söktråd och kan inte märkas ut. Eventuellt kabelbrott kommer åtgärdas omgående.