Månad: november 2020

Årsmöte 2021

Läs mer

Kortare Avbrott TV-Bredband 24-25/11

Kan förekomma i samband med skåpbyte Centralgatan – trädgårdsgatan

Läs mer

Störning tv

Blåsten och snö kommer troligen ska störningar

Läs mer

Centrum

HOKTV kommer genomföra underhållsarbete i centrum för att höja drifsäkerheten samt öka kapaciteten i nätet, detta arbete kommer medföra kortare avbrott på tv & bredband. Arbetet kommer även påverka & utföras i Bostadens fastigheter då främst kontakter i förstärkare ska bytas. Alla längre och större avbrott kommer förläggas till natt eller tidig morgon. Preliminär start […]

Läs mer

Avbrott centrum

Ett snabbt avbrott kommer ske vid kl 10:10-10:20 avbrottet blir ca 1 minut

Läs mer

Driftstörning samtliga tjänster – åtgärdat

Samtliga tjänster påverkade sedan 05.21. Misstänkt trasig switch i huvudnod. Tekniker på väg för felsökning.

Läs mer

Driftstörning- tvkanaler

Pga av den kraftiga blåsten kommer det sannolikt uppstå idag då tv-signalen tas in genom parabol

Läs mer

Strömavbrott konsekvenser – åtgärdat

Mest trolig har en nätdel till en förstärkare gått sönder i samband med strömavbrottet, beredskapen utkallad

Läs mer

Driftstörning TV-kanaler

Vinden kan och kommer förmodligen under dagen skapa störningar på tv-kanalerna då dessa tas in genom paraboler.

Läs mer