Månad: oktober 2021

Åtgärdat 31/10 kl 11.00 Driftstörning airfiber

felsökning påbörjas under v44

Läs mer

V43 Underhållsarbete Obbola

Kortare avbrott på tv & bredband kan förekomma

Läs mer

ÅTGÄRDAT-Driftstörning vattentornet TV-BB

Strömmen åter dock verkar vår utrustning gått sönder i samband med detta så fortsatt felsökning pågår, klartid okänd Elfel vid bryggargatan påverka HOKTVś kunder https://driftinfo.umeaenergi.se/?did=20083

Läs mer

ÅTGÄRDAT-Driftstörning vattentornet

Felsökning pågår

Läs mer

Strömavbrott centrum

https://driftinfo.umeaenergi.se

Läs mer

Driftstörning Disney Jr

Felsökning pågår

Läs mer

Underhållsarbete 13/10 vattentornet

Avbrott kommer förekomma (se bifogad bild)

Läs mer

Underhållsarbete tisdag 2021-10-05

Underhållsarbete vattentornet c stråket, kortare avbrott under dagen.

Läs mer