Box / CA-modul

Box / CA-modul,

Det finns möjlighet att låna och prova en digitalbox/ca-modul för att uppleva HD/Digitalbild.

Kontakta:

Stefan”lillis”Nilsson 073 0558363
[email protected]

Fredrik Brådd 076 1006445
[email protected]