driftavbrott A3

2019-11-07– A3 utför ett större underhållsarbete gällande internettjänster i Hela Sverige för att driftsäkra nätet. Arbetet planeras pågå
mellan 00-04.

hoktv köper in internetaccess via A3.