Åtgärdat 31/10 kl 11.00 Driftstörning airfiber

felsökning påbörjas under v44