ÅTGÄRDAT-Driftstörning vattentornet TV-BB

Strömmen åter dock verkar vår utrustning gått sönder i samband med detta så fortsatt felsökning pågår, klartid okänd

Elfel vid bryggargatan påverka HOKTVś kunder

https://driftinfo.umeaenergi.se/?did=20083