Felsökning

Kring centrum pågår, felet hittat men grävare måste användas för att komma åt kabeln. Detta kommer årgärdas på Fredag.(åtgärdat)