Information Fakturering

HOKTV kommer enbart tillämpa månadsvis fakturering på samtliga tjänser för enklast hantering.