Internet / EPG

Felet åtgärdat vid kl 22:30

uppdaterat: Fiberkabel avgrävd. Felavhjälpning påbörjad.

http://www.umeaenergi.se/kundservice/driftinformation?state=0

Vi vill även uppmärksamma att EPG`n som informerar vad som är på TV(digital) kommer åtgärdas under v50