Kabel

Verkar bli under vecka 4.

HOKTV har en fiber samt koax kabel vid trafikljusen i Holmsund, dessa kablar driver centrum/obbola. Under nästa vecka ska vägen grävas upp och tyvärr kan ingen utsättning göras då fiberkabeln saknar söktråd och kan inte märkas ut. Eventuellt kabelbrott kommer åtgärdas omgående.