Kabelbrott

Avgrävd kabel fastigheter kring bågvägen berörs reparation pågår.

Uppdaterat, kabeln provisoriskt åtgärdad