Kanalproblem

Sedan en uppgradering har systemet havererat, tekniker jobbar på att lösa problemet.
Det rekommenderas att man INTE gör en kanalsökning