Månadens fakturering

På grund av problem hos banken har månadens fakturering ännu inte helt gått iväg detta borde dock vara löst innan veckans slut.