Obetalda fakturor / påminnelser.

Detta skapar mycket extrajobb och kostnader för föreningen så framgent kommer vi utan förvarning stänga av bredband/digitalkort när betalning inte har erlagts i tid i nedan nämd ordning.

Faktura / Påminnelse / Avstängning

.Frågor kan mailas på [email protected]