Prisförändringar

Vi har nu sänkt våra priser. Uppläggningsavgift för Box/Ca modul från 395kr till 195kr, Startkostnad bredband från 495kr till 295kr