Så skyddar du hemelektronik vid åska

  • Dra ur kontakter till el- och antennuttag – och lägg sladdarna minst 50 centimeter från uttaget, annars finns risk att blixten hoppar från uttaget till kontakten
  • Standby-läge – förutom att hemelektronik drar onödig el i standby-läge så innebär det risk för skada. Stäng av helt i stället.
  • Dra också ur laddare – de kan skadas även om de just då inte används