Underhållsarbete 13/10 vattentornet

Avbrott kommer förekomma (se bifogad bild)