Underhållsarbete Villaområde 25/1 KL 8-16

Shalinsvägen, Sotaregatan, Tornbergsvägen, Herrågårdsgatan, Bergsgatan

Underhållsarbete, kortare avbrott kan förekomma dagtid.