Uppdateringen

Av nätet är klart eventuellt måste omstart av modemet göras, ifall problem skulle uppstå gör ni en felanmälan.