AIRFIBER

Trådlöst bredband via radiolänk.

Stor Bild

Installation året runt utan påverkan på tomt och trädgård.
Kort leveranstid.
Vi gör en minimal installation på ditt hus, och du får ett kraftfullt och stabilt bredband.

Vi begränsar INTE er datamängd likt 4G-leverantörer, utan nu kan ni använda så mycket data ni vill, när det passar er.

Den hastighet som kan garanteras och erbjuds är 50-200MB

Installation
För att erhålla trådlöst internet monteras en sändare på fastigheten samt dra en kabel till lämplig plats inomhus. I svårare fall monteras sändaren på taket eller ev. på ett stativ.  Grund installationen innebär montering av mottagare max 3 m över mark och 15 m kabel + uttag. Andra typer av installation t.ex. på stativ och tak då blir ett tillägg.

Priser:
Återkom om Anslutningskostnad
Abonnemang: 50-200MB:  353 kr/månad

Vi begränsar ingen hastighet för denna tjänst längre.

[email protected]

Sommar abonnemang
Kontakta oss.

För att garantera uppkoppling kan vi måsta utföra tester innan vi kan lova fullgod förbindelse.

Områden som täcks helt eller delvis.

Obbola:

Vi har två kundlänkar byvägen och bygränd riktad mot sändaren på fodercentralen, alla öst om dessa ska utan problem kunna koppla in sig via airfiber.

Vi har även en sändare på obbolaskolan riktad för fastigheter öst om denna.

Omberget öst
Furuvägen, Fågelvägen, Tobacksvägen (fram till Omberget), Holmsundsvägen (från Bräntevägen och mot Umeå), Lärkvägen, Zakrisvägen. Lövöhällans väg

Omberget väst
AMU området, Sandviksvägen, Sotargatan, Sahlinsvägen, Svarvargatan, Tornbergsvägen, Berggatan, del av Holmen samt Hästudden och Solfjärd, Obbola

Centrum Norr
Trädgårdsgatan samt Stationsgatan.

Fodercentralen öst
Patholmsvägen, Ljumviksvägen, Båthamnen

Eriksdal Väst
Storsjövägen, Eriksdalsvägen

Deltat

Fodercentralen sydost
Vitskär, Sikskär samt västra delar av Lövöudden väst

Fodercentralen Norr
Långnäsudden, Rotnäsudden, Granskär, del av Holmen

Hästudden öst
Holmen

Obbola Syd
Hallbacksvägen, Lövstigen, Hammarströmsvägen 

Installation
För att erhålla trådlöst internet monteras en sändare på fastigheten samt dra en kabel till lämplig plats inomhus. I svårare fall monteras sändaren på taket eller ev. på ett stativ. Grund installationen innebär montering av mottagare max 3 m över mark och 15 m kabel + uttag. För andra typer av installation t.ex. på stativ och tak blir det ett kostnadstillägg.