FAKTURERING

Ny kund faktureras via E-post månadsvis
E-faktura-Autogiro är kostnadsfritt E-faktura måste ansökas av kunden via sin bank, Autogiro via länken nedan
Pappersfaktura 29kr
Fakturapåminnelse 1, 50kr.
Fakturapåminnelse 2, Avstängning samt 250kr i återaktiveringsavgift (läggs på nästkommande faktura)

Autogirolänk, fyll i och signera online, alt skriv ut fyll i och skicka in.
AUTOGIRO