Styrelsen

Ordförande - Stefan "Lillis" Nilsson [email protected]

Kassör - Fredrik Brådd [email protected]

Sekreterare - Peter Linderstedt

Ledamot - Stefan Nygren

Ledamot - Rune Grönlund

Suppleant - Tomas Eklund

Revisor - Grant Thornton

Valberedning - 

Valberedning -