Felsökning Digitaltv

Visar sig att felet ligger hos er kommer ni bli debiterad kostnaden för felsökningen om tekniker blir utskickad.
(dålig antennsladd,skarvad, antennsplit, felaktigt monterat digitalkort) föreningen är ansvarig till första uttaget.
Det vanligaste felet är dålig antennsladd detta kan ni få låna och prova av oss.

vi har begränsad support gällande installation av box/modul   Ny kanalsökning måste göras när modulen är monterad.

Normalt brukar det gå bra att göra en sökning efter dom digital kanalerna, ifall det inte fungerar prova nedan inställningar

Inställningar

 • Antennkälla Kabel ”DVB-C”
 • Sök Digitala och Analoga kanaler
 • Frekvens: 306,000 MHz
 • Symbolhastighet: 6.875 MS/s
 • Modulation: 64 QAM
 • Nätverkssökning: JA
 • Nätverks ID : 100
 • När sökningen är klar listas kanalerna i den ordning som vi sänder dessa. Programkortet uppdateras automatiskt av systemet vilket kan ta upp till 15 min ( ni kan snabba upp denna process genom att inledningsvis titta på SVT 1 intill att programkortet är uppdaterat), 63 kanaler ska hittas

Felsökning kan vara komplex. Oftast handlar det om mjukvaru-relaterade problem i mottagaren. Dessa kan ofta rättas till med omstart eller ominstallation. Om felet finns i signalen till fastigheten så drabbar det alla mottagare. Dessa fel rättas till nästan omgående.

”Kodad kanal” visas

När detta meddelande visas, så har kommunikationen mellan mottagare- CA-modul och Kryptokortet fallerat.

Dessa möjliga felkällor kan resultera i detta meddelande:

 1. Du tittar på en kanal som du inte abonnerar på eller ditt abonnemang har löpt ut.
  Kontrollera dina abonnemang, logga in med kortnummer och PIN-kod.
 2. Kryptokortet är inte uppdaterat, box/tv har varit avstängd länge exempelvis under semester. Låt utrustningen vara påslagen på en o-kodad kanal i 60 minuter
 3. Om inga kodade kanaler kan ses, så kan digital-tv boxen eller tv-apparaten tappat kontakten med kortet/ CA-modulen.
  Ta ut kortet ur box/CA-modulen, sätt tillbaka kortet, meddelande på bildskärmen bör visas ” Kryptokort urtaget/ Kryptokort isatt” eller liknande.
 4. Tv apparaten kan ha tappat kontakten med CA-modulen.
  Följ tillverkarens bruksanvisning och ta ur och sätt tillbaka CA-modulen, meddelande av typen ”CA-modul hittad” bör visas. Det är även väsentligt för funktionen att tv-apparaten är uppdaterad med senaste mjukvaran.
 5. Ni kan ha ställt tv-apparaten att visa ”Boxer DVB-T signal”, då kommer det inte att fungera tills ni väljer att visa vår signal DVB-C

”Ingen Signal ” visas på alla eller vissa kanaler, eller är störd

Detta är en indikation på att mottagaren inte har tillräcklig signal på aktuell frekvens.

Kontrollera om ni har analog tv bild, om bilden saknas eller är grynig så är de vanliga orsakerna till detta :

 1. Antennsladden mellan tv/box och antennuttag, är trasig, skarvad eller ej ansluten.
  Kontrollera om bilden blir bättre när ni rör i antennsladden och kontrollera anslutningen. Om möjligt prova i ett annat uttag och en annan antennsladd.
 2. Något kan ha hänt i fastighetsnätet eller signalen till fastigheten.
  Kontrollera andra uttag och/eller hör med någon granne eller motsvarande.
 3. Vi kan ha ett utsändningsfel, som kan drabba enstaka eller flertalet kanaler.

Ljudet ”saknas” eller låter konstigt

Om ljudet saknas, så sker antingen;

 • ”Mute” knappen är intryckt.
 • Ni har valt ett ljudspår som inte sänds ut.

Om ljudet är o synkront eller uppvisar störningar men bilden är bra, då handlar det nästan uteslutande om mjukvarufel i mottagaren;

 • Försök byta Ljudspår/Språk.
 • Starta om mottagaren.

Plötsligt är mina kanaler borta

Det står ”Krypterad Kanal” ” Ingen signal” ” Kanalen ej tillgänglig”

Detta kan inträffa av flera olika anledningar, så som att Box/Tv har ”hängt” sig, med mera.

Felsöknings schema, efter det att ni har kontrollerat
– att det finns signal i antenn sladden,
– analoga kanaler finns & krypterade Digitala kanaler finns.

1. Box/ Tv, stäng av apparaten, vänta 1 min, slå på apparaten igen, om felet kvarstår gå vidare.
2. Box/ Tv, ta ur och sätt i plastkortet, Box/ Tv skall då visa på skärmen ”kryptokort isatt” om felet kvarstår gå vidare.
3. Tv, ta ur CI -Modulen och sätt tillbaka den om felet kvarstår gå vidare.
4. Box, gå till 7
5. Tv, Stäng av tv apparaten, dra ur ström-sladden ur väggen, ta ur CI-Modulen (utan att sätta i sladden försök slå på tv-apparaten), sätt i ström-sladden, slå på tv:n, ställ dig på SVT 1, sätt i CI-Modul, vänta 5 min, kontrollera att tv 3 mm fungerar, om felet kvarstår gå vidare.
6. Tv, kontrollera att Tv:n har senaste mjukvara. Sök på Internet t.ex samsung.se, eller be radiohandeln om hjälp.
7. Box/ Tv, om inget annat hjälper, gör en fabriksåterställning av Tv´n/Boxen

Observera, digitalkortet kan INTE flyttas mellan mottagare.

Om ni har ett tvillingkort, så kommer det kortet ALDRIG att fungera i huvudkortets mottagare.

Byt inte plats på korten.