GDPR

Dataskyddsförordningen för Holmsund-Obbola Kabel Tv förening
Nedan kallad (HOKTV)

I enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) informerar vi alla våra medlemmar / kunder om vilken information vi samlar in till vårt register samt hur det hanteras.

Syfte
HOKTV upprätthåller ett medlems/kund register för att kunna sköta fakturering och support.

Vilka uppgifter samlar vi in?
Följande uppgifter samlar vi in från alla våra medlemmar / kunder

  1. Namn

  2. Personnummer

  3. Adress

  4. E-post

  5. Telefon

Hantering av uppgifter

Vårt register revideras och uppdateras löpande vid förändringar.
Vi gör även en större revidering av registret i början av Mars varje år, då gällande medlemmar som flyttat eller avslutat sitt medlemskap hos HOKTV

Registret förvarar vi på en skyddad server, endast tillgängligt för utvalda från styrelsen och tekniker.

Tillgång till utvalda delar av registret har även våra samarbetspartners. Tillgång har då getts gällande ekonomi, support och teknik.

Övrig information
Mer information om förordningen finns på följande webbsida:

https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/

Styrelsen för Holmsund-Obbola Kabel Tv förening

 

GDPR pdf