INSTALLATIONSHJÄLP

Genom vår samarbetspartner Nordantenn har du som HOKTV kund möjlighet att boka en tekniker som kommer hem till dig för att få tekniken att funka. Till fast pris.

Pris 299kr/h (efter RUT-avdrag), enligt skatteverkets regler.

https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/rotochrutarbete/villkorforattfarutavdrag.4.3810a01c150939e893f2b9d.html


Telefon: 090 – 70 67 60
E-post: [email protected]

En tekniker kan till exempel hjälp dig med:

  • WiFi
  • Surfplattor
  • Mobiltelefoner
  • Skrivare
  • Mail-inställningar
  • Supporthjälp bredband/telefoni