Allente fulsäljer

Det har kommit till Sappa och HOKTVs kännedom att säljare från andra Bredbands- och TV operatörer är ute och säljer/knackar dörr bland HOKTVs medlemmar. Vissa av säljarna informerar om att HOKTVs kabel-TV nät skall läggas ner, att Sappa skall avsluta sina tjänsteleveranser, att man köpt upp Sappa m.m..
Vi vill med detta meddelande informera om att detta är totalt felaktig information. Sappa och HOKTV har ett långsiktigt samarbete gällande att driva och utveckla Bredband- och TV tjänster via HOKTVs nät i Holmsund och Obbola, ingenting skall avslutas eller läggas ner.

Med vänlig hälsning Sappa & HOKTV