Information

Från årsskiftet 2019 blir det vissa förändringar gällande digitalkort.
Digitalkortet kostar 38kr/mån som tidigare.
Tvillingkort 15kr/mån *
Dessa kort kopplas samman, utifall ni har något extra kanalpaket på huvudkortet kommer samma på tvillingkortet.
Om ni ska ha fler kort blir det samma princip som ovan.

*Viasat film & sport kostar 80kr extra för tvillingkortet
Viasat golf 40kr extra. (Viasats krav)